Nalazimo se na 9 lokacija

vrste snimanja

U OrtoDent Digitalu radimo na najmodernijim digitalnim aparatima što nam omogućava da izradimo snimke vrhunskog kvaliteta, a da pri tome pacijenta izložimo minimalnom mogućem zračenju.

PRUŽAMO USLUGE 2D I 3D SNIMANJA ZUBA I VILICA:

2D

3D

3D/CBCT (Cone Beam Computerised Tomography ) je vrsta snimanja kojom dobijamo geometrijski apsolutno precizan snimak, visoke rezolucije, koji možemo posmatrati u tri ravni.

3D/CBCT projekti mogu biti različitih veličina polja - FOV ( Field Of View )

Polje 5 x 5 cm (maksimalno do četiri zuba u jednoj vilici)

Polje 8,5 x 5 cm (maksila ili mandibula)

Polje 8,5 x 8,5 cm (maksila i mandibula)

Polje 12 x 9 cm (prošireno polje za maksilu i mandibulu)

3D/CBCT snimanje maksilarnih sinusa

3D/CBCT snimanje temporomandibularnih zglobova

mobilna aplikacija

za OrtoDent Cloud Server