Nalazimo se na 9 lokacija

3D/CBCT u OrtoDent digitalu

3D/CBCT (Cone Beam Computerised Tomography ) je najnovija i najpreciznija metoda digitalne dentalna radiologije.

Ako imate potrebu za korišćenjem 3D/CBCT projekta ili samo želite da saznate više, dovoljno je da kontaktirate najbliži OrtoDent Digital rendgen Centar i mi ćemo Vam poslati demonstratora, koji će doći u Vašu ordinaciju u vreme koje Vama odgovara i upoznati Vas sa programima i mogućnostima.

Šta je 3D/CBCT (Cone Beam Computerised Tomography)?

3D/CBCT je vrsta snimanja kojom dobijamo geometrijski apsolutno precizan snimak, visoke rezolucije, koji možemo posmatrati u tri ravni.

Poređenja radi - ortopantomografski i intraoralni snimci nam omogućavaju da posmatramo strukture samo u jednoj ravni i to sa različitim stepenom geometrijske nepreciznosti.

Primena 3D/CBCT-a

3D/CBCT se koristi da pomogne ili potvrdi postavljanje kliničke dijagnoze u slučajevima gde su ostale radiološke metode iscrpljene ili nedovoljno jasne.

Odredjivanje buko- lingvalne dimenzije kosti, lokalizacija donjeg alveolarnog nerva, istraživanje morfologije korenova zuba, određivanje veličine patoloških promena i njihovog odnosa sa okolnim anatomskim strukturama, patološke promene u maksilarnim sinusima i temporomandibularnim zglobovima su samo neke od mogućnosti 3D/CBCT snimanja.

U OrtoDent Digitalu radimo sa najmodernijim aparatima koji imaju četiri veličine polja – FOV ( Field Of View ) 5 x 5 cm, 8,5 x 5 cm, 8,5 x 8,5 cm, 12 x 9 cm, koja nam omogućavaju da zadovoljimo sve potrebe dentalne radiologije, a pri tome pacijenta izložimo minimalnom zračenju.

Programi za rad na 3D/CBCT projektima

OrtoDent Digital nudi dva programa za rad na 3D/CBCT projektima, koje dobijate na CD-u ili email-om

je program koji uspešno koristimo godinama i jednostavan je za manipulaciju 3D projektima

je najnapredniji program na svetu za rad na 3D/CBCT projektima. Obuka za rad u ovom programu ne traje duže od 5 minuta.

mobilna aplikacija

za OrtoDent Cloud Server