Nalazimo se na 9 lokacija

TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB

U slučajevima kada 2D snimak ne daje dovoljno podataka o stanju temporomandibularnog zgloba a uočavaju se koštane promene, 3D/CBCT je metoda izbora koja prikazuje stanje kortikalne ploče i otkriva eventualno formirane osteofite. Kod fraktura se jasno uočava stepen dislokacija koštanih struktura, što olakšava plan terapije.

mobilna aplikacija

za OrtoDent Cloud Server