Nalazimo se na 9 lokacija

endodoncija

Često se dešava da 2D snimci (ortopani,intraoralni snimci ) ne daju dovoljno podataka o morfologiji i broju korenova zuba. Primena 3D/CBCT-a u endodontskom zbrinjavanju olakšava uvid u morfologiju, broj, poziciju i dužinu kanala korenova zuba. Može se raditi kao preterapijski i postterapijski (kontrolni) snimak.

mobilna aplikacija

za OrtoDent Cloud Server