Nalazimo se na 9 lokacija

pitanja i odgovori

Zašto je snimanje zuba i vilica važno?

Pomaže Vašem stomatologu u postavljanju dijagnoze.

Da li treba da zakažemo snimanje?

Snimanje zuba i vilica se ne zakazuje.

Koliko traje?

Procedura snimanja zuba ne traje duže od 5 - 10 minuta.

Da li je snimanje zuba i vilica štetno?

Snimanje zuba i vilica je svetski priznata dijagnostička metoda koja se sprovodi decenijama i nije pokazala nikakve negativne efekte. Sa modernim aparatima koje koristimo, zračenje je višestruko smanjeno - svedeno na minimum.

Da li ima razlike u snimanju zuba i vilica odraslih i dece?

Kod snimanja zuba u dece, zračenje se dodatno smanjuje i do 70%.

Ko radi u ORTODENT DIGITAL rendgen centrima?

Stomatolozi i medicinski strukovni radiolozi.

Šta su 2D snimci zuba i vilica?

2D snimci (snimci pojedinačnih zuba, ortopani, ...) su snimci koji se najčešće rade i pokazuju sliku zuba i vilica u jednoj ravni.

Šta je 3D/CBCT ?

3D/CBCT je vrsta snimanja zuba kojom dobijamo geometrijski apsolutno precizan snimak, visoke rezolucije, softverski generisan, koji možemo posmatrati u tri ravni.

Da li je potreban uput za snimanje zuba i vilica?

Uput je poželjan jer u njemu stomatolog navodi vrstu snimka koji mu je potreban i način na koji će mu biti dostavljen (film, e-mail, cd, ORTODENT CLOUD SERVER), ali uput nije neophodan.

mobilna aplikacija

za OrtoDent Cloud Server