Nalazimo se na 9 lokacija

Oralna hirurgija

Impakcije

Na 3D/CBCT projektu jasno se vidi odnos impaktiranih zuba sa okolnim anatomskim strukturama u sve tri ravni što olakšava plan hirurškog operativnog toka, skraćuje vreme intervencije i eliminiše mogućnost komplikacija u toku i posle operacija.


Implantologija

3D/CBCT projekti su nezamenljivi u prikazivanju strukture i dimenzije alveolarne kosti. Dobra preoperativna analiza pomaže stomatologu da napravi bolji plan operacije i mogućnost komplikacija svede na minimum. Jasno su vidljive sve okolne anatomske stukture (pod sinusa,mandibularni kanal,mentalni otvor, ...), što značajno olakšava rad hirurga pri implantaciji.


Ostala patologija

Jasno su vidljive granice patoloških promena (cista,tumora, ...) kao i njihova struktura, što pomaže u postavljanju konačne preoperativne dijagnoze i znatno olakšava dalji tok terapije.

mobilna aplikacija

za OrtoDent Cloud Server